בקנייה מעל 399₪ - משלוח חינם

תקנון האתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

1. שולחן ערוך ע.מ. XXXXXXX (להלן: “החברה“) הינה המפעילה של אפליקציה סלולרית בשם “shulchanaruch” וכן של אתר אינטרנט שכתובתו (להלן “הפלטפורמה“) המאפשרת הזמנה של מגוון שירותים המפורטים כדלקמן בסעיף 1.8 ו- 1.9 (להלן: “השירותים“). למען הסר כל ספק המונח “פלטפורמה” מתייחס לכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר לרבות טלפון סלולרי וכל מחשב יד, לוח או שולחן.
2. השימוש בלשון זכר נועד לצורך נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
מטרת תנאי השימוש כדלקמן (להלן: “תנאי השימוש“) הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין
כל אדם, לרבות תאגיד או מי מטעמה, אשר עושה או יעשה שימוש בפלטפורמה (להלן:
“המשתמש“). למען הסר כל ספק, תנאי שימוש אלו חלים הן על “משתמש” והן על “משתמש
רשום”, כמתואר כדלקמן, למעט בשינויים המחייבים. כמו כן בתנאי שימוש יש לקרוא את המונח
“משתמש” לרבות “משתמש רשום” למעט בשינויים המחייבים.
3. השימוש בפלטפורמה כפופה לתנאי השימוש, אנא קרא בעיון רב את תנאים אלו. למען הסר כל
ספק, המשך שימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מלאה וחופשית לתנאים אלו. הסכמתך לכללי
מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת
(בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול
מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או או
האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני
לאפליקציה או לאתר בכתובת ״״.
תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידי המשתמש
בפלטפורמה, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינו לבין החברה. כל
4. שימוש בפלטפורמה ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן
מדינות. ככל שהמשתמש עושה שימוש בפלטפורמה במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלו
מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותו כמשתמש לבדוק ולקרוא את תנאי
המדינות האחרות לפני השימוש בפלטפורמה ו/או או בשירותים באותן מדינות.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות לשנות, לעדכן ולהחליף את תנאי השימוש בכל עת
וללא כל הודעה או התראה מוקדמת. כל שינוי דלעיל יחל מרגע פרסום השינוי בפלטפורמה.
המונח “תוכן” על שלל הטיותיו, מתייחס לכל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תכנים מילוליים,
חזותיים, קוליים וכן כל שילוב, עיצוב, עריכה, והפצה שלהם, לרבות כל צילום, תמונה, הנפשה,
איור, תרשים, סרטון, קובצי קול ומסיקה; כל תוכנה, קובץ, יישום, קוד, יצירה, פרוטוקול,
פורמט, ממשק, סימן, אייקון, מאגר נתונים, בין אם אלו נכללים בהצעות מסחריות או שיווקיות
שונות ובין אם לאו.
6. המונח “שירותים” מתייחס לכל שירות שהחברה תציע בפלטפורמה ובכלל, לרבות שירותי בניה
ועיצוב אתר אינטרנט ואפליקציה. השירותים יינתנו על ידי החברה או מי מטעמה ו/או
באמצעות צד שלישי אשר החברה תשמש “מתווכת” בלבד למתן שירותים (להלן: “נותן
השירות” או “נותני שירותים“).
7. למען הסר כל ספק, הפלטפורמה ביסודה מספקת שירותי יעוץ, תיווך, ובניית אתר אינטרנט
ואפליקציה בעיצוב אישי, למתן שירותים בין נותני שירות (מזמין השירות) בתחומים שונים
לבין משתמשים ו/או או לקוחותיו.
אם הנך קטין (מתחת לגיל 18), השימוש בפלטפורמה ו/או או קבלת השירותים מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בפלטפורמה, לרבות לקבל שירותים המוצעים באמצעותה. כניסה ושימוש בפלטפורמה ו/או או קבלת שירותים מהווה בין היתר הצהרה כי הנך בגיר (מעל גיל 18).

רישום

על מנת ליהנות ממגוון השירותים שהחברה מציעה באמצעות הפלטפורמה המשתמש מתבקש להירשם לפלטפורמה במקום הייעודי לכך.
במסגרת הליך הרישום לאתר ייתכן והמשתמש יתבקש למלא מספר פרטים, לרבות שם וכתובת מלאים, פרטי התקשרות ופרטי תשלום לרבות מספר כרטיס אשראי (להלן: “פרטים אישיים“).
הפרטים האישיים יועברו בין היתר לחברות בנות וחברות קשורות אחרות כמו גם לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה, כגון חברות סליקה אשר מבצעות את שירותי הסליקה עבור החברה.
האיסוף והשימוש בפרטים האישיים כפופה למדיניות הפרטיות כמפורטת בסעיף 3 (להלן: “מדיניות הפרטיות“).
הנך מתחייב כי הפרטים האישיים שתמסור לחברה הינם מלאים ונכונים. הנך מתחייב לעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטיך האישיים כפי שאלו נמסרו בהליך הרישום.
במסגרת הליך הרישום המשתמש יוכל לבחור סיסמא סודית. אנא שמור על הסיסמא, הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשמירת סודיות סיסמא זו והנך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אודות כל שימוש שאינו מורשה בסיסמתך וכן אודות כל הפרת סודיות אחרת. כמו כן, הנך אחראי בגין כל שימוש או פעולה מחייבת מבחינה משפטית שתעשה בשמך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן בכל מקרה בו תהא סבורה כי המידע שנמסר לה על ידך בהליך הרישום או לאחריו אינו שלם, נכון ואמיתי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן בכל מקרה בו תהא סבורה כי מבקש השירות אינו המשתמש הרשום.
המונח “משתמש רשום” מתייחס למשתמש המשלים את הליך הרישום במלואו.
לאחר סיום הליך הרישום יופק עבור המשתמש פרופיל ציבורי (להלן: “הפרופילהציבורי“). חלקים מהפרופיל הציבורי של המשתמש הרשום, עשויים להכיל מידע אישי לרבות שם וכתובת מלאים, ועשויים להיות מוצגים בחלקים שונים של הפלטפורמה ולעיני משתמשים אחרים למטרות שיווקיות.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על כלל הנתונים שנמסרו במסגרת הליך הרישום וכן על כלל הנתונים שנאספו ושיאספו במאגרי המידע של החברה כדלקמן (להלן: “המידע“).
החברה רשאית לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר, מידע פרסומי למשתמשים, בין שמדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין שמדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. המשתמש מסכים ומאשר, בעצם אישור מסמך זה, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות, כגון: יצירת קשר עמו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה או מי מטעמה או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה או מי מטעמה או


מתנות | ועדי עובדים קטלוג צור קשר
1
0
  0
  סל קניות
  סל הקניות שלך ריק
   Calculate Shipping
   WhatsApp chat